รามคามสถูป พระสถูปดั้งเดิมเพียงแห่งเดียวที่ไม่เคยถูกรุกล้ำและใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาลุมพินี, เนปาล – Media OutReach - 23 ตุลาคม 2566 - บริษัท The Promised Land มีความยินดีที่จะประกาศการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับกองทุนพัฒนาลุมพินี หรือ The Lumbini Development Trust ซึ่งถือเป็นความร่วมมือทางประวัติศาสตร์ที่มุ่งมั่นเพื่อการปกป้อง อนุรักษ์ รักษา พัฒนา และจัดการรามคามสถูป (Ramagrama Stupa) ที่ถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลานาน

PressReleaseTMPiuFjUm.jpg


รามคามสถูปมีอายุย้อนกลับไปถึง 600 ปีก่อนคริสตกาล ถือเป็นสถานที่สำคัญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในฐานะพระสถูปดั้งเดิมเพียงแห่งเดียวไม่เคยถูกรุกล้ำและใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
Ramagrama Stupa 1.jpg

ดร. Lharkyal Lama รองประธานกองทุนพัฒนาลุมพินี กล่าวว่า "ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการปกป้องมรดกทางจิตวิญญาณและประวัติศาสตร์ของสถูปเพียงแห่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่จากสถูปดั้งเดิมทั้ง 8 แห่ง"
Ramagrama Stupa 2.jpg


Nikesh Adhikari ประธานบริษัท The Promised Land กล่าวว่า "โลกของเรากำลังต้องการการเยียวยาอย่างถึงที่สุด และผมเชื่อว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างรามคามสถูปคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้"
Ramagrama Stupa 3.jpg


เพื่อเป็นการรำลึกถึงความร่วมมือครั้งนี้ งานลงนามบันทึกความเข้าใจจะจัดขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ที่รามคามสถูป ประเทศเนปาล โดย ฯพณฯ Pushpa Kamal Dahal นายกรัฐมนตรีของเนปาล จะนำเสนอถึงแผนแม่บทการบูรณะและการอนุรักษ์

Ramagrama Stupa 4.jpg

เราขอเชิญทุกคนมาร่วมเป็นสักขีพยานในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ โดยเริ่มปฏิบัติภารกิจในการอนุรักษ์หนึ่งในสถูปอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและเฉลิมฉลองจิตวิญญาณที่หยั่งรากลึก ณ ที่แห่งนี้

Ramagrama Stupa 5.jpg

โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ Moksha Foundation เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของงาน

Ramagrama Stupa 6.jpg

Ramagrama Stupa 7.jpgHashtag: #RamagramaStupa

Penerbit bertanggung jawab penuh atas isi pengumuman ini
เกี่ยวกับ Moksha Foundation
เกี่ยวกับ Moksha Foundation
Moksha Foundation เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรในสิงคโปร์ที่มีพันธกิจในการปกป้อง รักษา และอนุรักษ์โบราณสถาน ได้แก่ รามคามสถูป และ เมืองโบราณติเลาราโกต (Tilaurakot) มูลนิธิดำเนินงานในฐานะองค์กรที่มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างโครงสร้างการกำกับดูแลและกระบวนการที่โปร่งใสและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากมาย ได้แก่ กลุ่มศาสนา ชุมชนวัฒนธรรม องค์กรธุรกิจและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร นักโบราณคดี และผู้เชี่ยวชาญด้านมรดกทางวัฒนธรรม

https://www.moksha.foundation/

เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาลุมพินี

กองทุนพัฒนาลุมพินีก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเนปาล และมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนารัฐลุมพินีที่ริเริ่มโดยองค์การสหประชาชาติ โดยจะจัดการ ปกป้อง และขุดค้นโบราณวัตถุภายในพื้นที่รัฐลุมพินี (เขตรูปันเดฮี กบิลพัสดุ์ และ นาวาลพาราสี) ประเทศเนปาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเป็นผู้อุปถัมภ์ และรัฐมนตรีวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการบินพลเรือนเป็นประธานของกองทุน

https://lumbinidevtrust.gov.np/

เกี่ยวกับ Promised Land

The Promised Land Pvt. Ltd. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองกาฐมาณฑุ มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพอันยั่งยืนของรามคามสถูปตามมาตรฐานด้านแหล่งมรดกโลกที่กำหนดโดยองค์การยูเนสโก บริษัทให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำรายได้ไปใช้เพื่อประโยชน์ของรามคามสถูปและต่อยอดภารกิจของมูลนิธิ Moksha Foundation และกองทุนพัฒนาลุมพินี

https://www.tplv.com/

SUMBER:

KATEGORI:

Religion

DIPUBLIKASIKAN PADA:

23 Oct 2023

Siaran Pers Sebelumnya

Talk to Media OutReach Newswire today

HUBUNGI KAMI SEKARANG